1. Afstanden
Voor Deelnemers van 16 jaar en ouder zijn de afstanden die kunnen worden afgelegd als volgt (afstanden altijd bij benadering): 7,1 km, 11,1 en 22,0 km.

Voor deelnemers van 14 jaar en ouder zijn SprintStorm (1.3 km) en TeamStorm (2.4 km).

Deelnemers aan VenloStormt van 6 t/m 15 jaar leggen de afstand van VenloStormt af op basis van hun leeftijd:
 • 6-7 jaar: 2.200 m
 • 8-9 jaar: 2.200 m
 • 10-11 jaar: 3.700 m
 • 12-13 jaar: 3.700 m
 • 14-15 jaar: 7.100 m

2. Indeling in categorieën

De deelnemers aan SprintStorm worden door de organisatie in de onderstaande categorieën ingedeeld:
 • Mannen 14 jaar en ouder 1.3 km
 • Vrouwen 14 jaar en ouder 1.3 km

De deelnemers aan TeamStorm worden door de organisatie in de onderstaande categorieën ingedeeld:
 • Mannen 14 jaar en ouder 2.4 km
 • Vrouwen 14 jaar en ouder 2.4 km

De deelnemers aan VenloStormt worden door de organisatie in de onderstaande categorieën ingedeeld:
 • Mannen 16 jaar t/m 30 jaar 7,1 km, 11,1 km of 22,0 km
 • Mannen 31 jaar t/m 50 jaar 7,1 km, 11,1 km of 22,0 km
 • Mannen 51 jaar en ouder 7,1 km, 11,1 km of 22,0 km
 • Vrouwen 16 jaar t/m 30 jaar 7,1 km, 11,1 km of 22,0 km
 • Vrouwen 31 jaar t/m 50 jaar 7,1 km, 11,1 km of 22,0 km
 • Vrouwen 51 jaar en ouder 7,1 km, 11,1 km of 22,0 km
 • Jongens 6 t/m 7 jaar 2.200 meter
 • Jongens 8 t/m 9 jaar 2.200 meter
 • Jongens 10 t/m 11 jaar 3.700 meter
 • Jongens 12 t/m 13 jaar 3.700 meter
 • Jongens 14 t/m 15 jaar 7.100 meter
 • Meisjes 6 t/m 7 jaar 2.200 meter
 • Meisjes 8 t/m 9 jaar 2.200 meter
 • Meisjes 10 t/m 11 jaar 3.700 meter
 • Meisjes 12 t/m 13 jaar 3.700 meter
 • Meisjes 14 t/m 15 jaar 7.100 meter

3. Prijzen per categorie
Binnen iedere categorie zijn prijzen beschikbaar. De prijs moet worden ingeleverd als een deelnemer in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement.
Voor de beschikbaarheid van de prijzen kijk hier: Prijzen per categorie

4. Vaststelling uitslag
De organisatie stelt de uitslag vast en mag de uitslag wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggeven als op grond van wijzigingen in de uitslag er geen recht meer op die prijs is.

5. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers moeten zich lopend voortbewegen over het door de organisatie uitgezette parcours en de hindernissen op de daarvoor bedoelde manier overwinnen.

6. Eigen risico
Deelname aan VenloStormt, SprintStorm en TeamStorm gebeurt te allen tijde op eigen risico van de deelnemer.

7. Startpositie
Alle deelnemers hebben bij inschrijving de keuze voor een bepaalde starttijd. De uiteindelijke toewijzing van een starttijd aan de deelnemers gebeurt door de organisatie.

8. Startnummers
Alle deelnemers ontvangen een startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De startnummers moeten goed zichtbaar op de buik worden bevestigd met door de organisatie uitgedeelde veiligheidsspelden. Er mogen geen andere startnummers worden gedragen. Iedereen wordt geadviseerd eventuele medische gegevens achterop het startnummer te vermelden. Deelnemers zijn verplicht het startnummer met watervaste stift op de arm te schrijven.

9. Tijdslimiet
Alle deelnemers moeten op de wedstrijddag van VenloStormt voor 18.30 uur binnen zijn.

10. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisatie mag een deelnemer diskwalificeren als deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. De organisatie mag een deelnemer uit de wedstrijd halen uit veiligheidsoverwegingen, op grond van medische overwegingen of als dit in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

11. Instructies wedstrijdleiding
De deelnemers moeten de instructies van de organisatie opvolgen. Deelnemers aan het evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen moeten daarvoor vooraf toestemming krijgen van de organisatie.

12. Overige bepalingen
1. Inschrijven kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt de wachtlijst gevuld.
2. Inschrijven kan tot een aantal dagen voor aanvang van evenement, mits het evenement niet is volgeboekt.
3. Het is mogelijk bij de startomgeving kledingstukken in een eigen tas af te geven in de daarvoor bedoelde garderobe. Het is verstandig om in loopkleding naar het startvak te komen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in eventuele daarvoor bedoelde kleedaccommodaties inclusief de garderobe.
4. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
5. Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk of per email aan de organisatie te worden gemeld. Wijzigingen kunnen tot 60 dagen voor aanvang van het Evenement worden doorgegeven. Hieraan zijn kosten verbonden: zie daarvoor de algemene voorwaarden.
6. Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen.
7. De deelnemer beschikt over een zwemdiploma en moet kunnen zwemmen.
8. Het is verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het evenement.
9. De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed voor laten lichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke inspanning. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan de organisatie.
10. Bij windkracht sterker dan 6 beaufort en/of bij windstoten harder dan 75 km/uur of bij onweer wordt het evenement in eerste instantie uitgesteld en uiteindelijk afgelast.
11. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij tijdens de wedstrijd deugdelijk schoeisel draagt.
12. In geval van een bloeding worden deelnemers per direct uit de wedstrijd gehaald en mogen pas weer deelnemen als de bloeding is gestopt en de wond is verbonden.
13. Deelnemers worden geacht op de wedstrijddag de instructies op te volgen van de organisatie (herkenbaar aan het VenloStormt hesje) en de geneeskundige hulpverlening. Doen ze dit niet worden ze uit de wedstijd gehaald.
jongeneel.png
AUDICA-VIDEO-logo-DEF.png
appcomm.png
maaspoort.jpg
wml.png
mi68.png
nellissen.png
pelican-rouge.jpg
Energa.jpg
huisvoordekunstenlimburg.png
zebra.png
ballorig.png
antares.png
Raodhoes.png
interiorPartner.jpg
run2Day.jpg
heineken.png
sdg.png
op-de-hipt.png
Enjoy.png
centrurm-logistiek-vakmanschap.jpg
banden-wielen-centrum.png
eurotechVenlo.jpg
ted-boots.png
denhulster.png
provincie limburg.jpg
Jongeren_Op_Gezond_Gewicht.png
hout-vast.jpg
Dierenartsencombinatie Maas en Niers.png
MarcSchattefor.png
Autobedrijf-Peeters.png
Dichterbij.png
urban-dance-studio.png
Funqtio.jpg
lumar.jpg
berden.png
van-der-valk-hotel.png
Onderhoudplus.png
Alles-Palletie.jpg
iedereen-kan-sporten.png
gemeente_venlo.png
bart-faassen.png
Limburgs-Landschap.png
VOSTERMANS.jpg
Stinissen.png
Performenz.jpg
lenssen-logo-zonder-slogan.jpg
Duukers.jpg
Tempo Vertaler.png
fortissimo.png
Graaf Gommans.png
deni.png
Valuascollege.jpg
ton-paulus.jpg
werf.png
funforest.jpg
venlona.png
Buitengewoon.jpg
Leolux.jpg
samen_in_beweging.png
Oomen.jpg
hovens-collin.jpg
ijsco-fantastico.png
DSV.jpg
Leurs.jpg
Thetis.jpg
van-harte.jpg
Blariacumcollege.png
BodyStyle.png
JustFire.jpg
skz.png
PLUS_Verbeeten.png
omroepvenlo.jpg
Crewfactory.png
Huys.png
Bouwmensen_Limburg.png
Las-Constructiebedrijf-Velden.jpg
sur-meuse.png
tijssen-02.jpg
sob.jpg
Hombergh.png
Meeus.png
loxodrome.png
waterland.png
harman.jpg
ActionDome.png
enjob.png
roof-safety-systems.jpg
maashopper.jpg
Enckevort.png
grenswerk.jpg